Finance pro přírodu a krajinu - Dotace

Tento portál vás provede přehledem finančních podpor v oblasti ochrany přírody a krajiny poskytovaných z národních i evropských dotačních programů.


Skupiny opatření

Výběrem jedné ze skupin opatření se na nové stránce zobrazí přehled nabídky programů, podprogramů a aktuálně otevřených výzev, ve kterých má AOPK ČR roli poskytovatele dotace a pro které je možné realizovat vámi zvolená opatření.

Aktuality / Novinky

Spustili jsme příjem žádostí do Programu péče o krajinu 2024
15. 11. 2023

Spustili jsme příjem žádostí do Programu péče o krajinu 2024

Výzva v podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) je určena pro neinvestiční projekty zaměřené na podporu zvláště chráněných druhů a jejich biotopů, likvidaci invazních druhů rostlin či na péči o památné či významné stromy v krajině mimo zvláště chráněná území.

Celý článek O násSpustili jsme příjem žádostí do Programu péče o krajinu 2024

Jak na dotace?

Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK ČR
Doporučení stanovující parametry a technický popis postupů jednotlivých činností běžně  realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu.

Metodiky AOPK ČR 
Metodické materiály na podporu realizace péče o přírodu a krajinu.

Číselník činností AOPK ČR
Seznam činností podporovaných z dotačních titulů AOPK ČR.

Náklady obvyklých opatření MŽP 
Ceník určující obvyklé částky, za které je možné realizovat určitá opatření. Pro dotační programy AOPK ČR jsou tyto částky maximální.

Jak na dotace pro přírodu a krajinu(leták)

Přehled účtování transferů dotací AOPK ČR
Metodický materiál slouží jako podklad k účtování transferů AOPK ČR a je primárně určen pro obce, kraje a příspěvkové organizace.

Národní dotační programy

Zdrojem financování u těchto dotačních programů
je státní rozpočet České republiky.

Více informací

Evropské dotační programy

Programy, kde hlavním zdrojem jsou finance z Evropské unie
nebo Evropského hospodářského prostoru.

Více informací

Vyhledávač dotačních programů pro žadatele

Příklady dobré praxe

Kosení a odstranění náletů v národní přírodní památce Jestřebské slatiny

 • Celkové způsobilé náklady: 229 122 Kč
 • Dotační program: PPK A - Péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

 • Program péče o krajinu - státní rozpočet
 • Období realizace: 2020

Více informací
Kosení a odstranění náletů v národní přírodní památce Jestřebské slatiny

Zabezpečení vápencových skalních profilů v prostoru přírodní památky Lom Janičův vrch

 • Celkové způsobilé náklady: 200 tis. Kč
 • Dotační program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MŽP

 • Podprogram: Správa nezcizitelného majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
 • Období realizace: 2020–2021
 • Poskytovatel podpory: MŽP

Více informací
Zabezpečení vápencových skalních profilů v prostoru přírodní památky Lom Janičův vrch

Hladovský potok

 • Celkové způsobilé náklady: 2 251 617,10 Kč
 • Příspěvek EU: 2 251 617,10 Kč (poskytovatel podpory MŽP)
 • Dotační program: Operační program Životní prostředí

 • Období realizace: 1. 4. 2020–31. 8. 2021
   

Více informací
Hladovský potok

Sedmihorský mokřad

 • Celkové způsobilé náklady: 2 846 500,24 Kč
 • Příspěvek EU: 2 846 500,24 Kč (poskytovatel MŽP)
 • Dotační program: Operační program Životní prostředí

 • Období realizace: 19. 8. 2021–30. 11. 2022

 

Více informací
Sedmihorský mokřad

Odstranění sedimentu z Robečského potoka

 • Celkové způsobilé náklady: 296 208 Kč
 • Dotační program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MŽP

 • Podprogram: Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
 • Období realizace: 2020–2021
 • Poskytovatel podpory: MŽP

Více informací
Odstranění sedimentu z Robečského potoka