null Hladovský potok

Projekt

Hladovský potok

  • Celkové způsobilé náklady: 2 251 617,10 Kč
  • Příspěvek EU: 2 251 617,10 Kč (poskytovatel podpory MŽP)
  • Dotační program: Operační program Životní prostředí
Foto: Martin Kysela
  • Období realizace: 1. 4. 2020–31. 8. 2021
  • Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010658

Revitalizace Hladovského potoka, ř. km 0,000–0,610

Potoku se podařilo vrátit jeho přirozený charakter. Jsou tu meandry, mělčiny, proudící voda a rozmanité břehy. Koryto bylo doplněno o úkryty pro drobné živočichy a v nejcennějších místech se prostor zcela nechal přírodě. Tím se podpořila samovolná renaturace (zpřírodnění) této části toku.

Autor snímku: Martin Kysela

Galerie

Foto: Martin Kysela