NPŽP - Dotace

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice. Je navržen jako doplňkový k jiným dotačním programům, především Operačnímu programu Životní prostředí, programu Nová zelená úsporám a programům administrovaným přímo Ministerstvem životního prostředí.

Cíle a oblasti

Cílem je efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinná prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.

NPŽP se zaměřuje na 3 prioritní témata (2021-2023)

 • Boj se suchem a kvalita vod
 • Životní prostředí v lidských sídlech a zdraví
 • Ostatní aktivity zahrnující např. environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, ochranu ozónové vrstvy a nakládání s autovraky

Následující tříleté období nabídne celou řadu dotačních výzev a zaměří se na aktivity, které jsou z národních zdrojů podporovány dlouhodobě – omezení znečištění povrchových a podzemních vod, budování a regenerace zdrojů pitné vody, boj se suchem, environmentální vzdělávání, ozdravné pobyty, výsadba stromů a další. Národní program Životní prostředí může reagovat na nutnost zafinancovat i jiné aktivity, než které jsou v rámci dokumentu uvedeny, a to doplněním dalších aktivit či úpravou stávajících.

Prioritní oblasti podpory

 • Voda
 • Ovzduší
 • Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
 • Příroda a krajina
 • Životní prostředí ve městech a obcích
 • Environmentální prevence
 • Inovativní a demonstrační projekty
 • Energetické úspory

Zdroj financí

Program je financovaný především z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, které pocházejí ze zákonných poplatků, odvodů a pokut za poškozování životního prostředí. V roce 2021 byl národní program rozšířen o aktivity financované z dotace poskytnuté SFŽP ČR z Národního plánu obnovy (NPO).

Dokumenty

Dokumenty pro žadatele
Harmonogram výzev
Aktuálně vypsané výzvy

Kontakt

www.narodniprogramzp.cz