Programy jsou zaměřeny zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při hodnocení projektů se klade velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírají se takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na příslušné příhraničí.

Projekt má vedoucího partnera, který zodpovídá za realizaci projektu a musí mít min. jednoho projektového partnera na druhé straně hranice.

Kritéria spolupráce:

  • společná příprava projektu
  • společná realizace projektu
  • společné financování projektu
  • společný personál projektu

Programy přeshraniční spolupráce

Interreg V-A Česká republika - Polsko 
Webové stránky programu

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Webové stránky programu

Interreg V-A Rakousko - Česká republika
Webové stránky programu

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Webové stránky programu

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika
Webové stránky programu

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 

Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe
Webové stránky programu 

Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE
Webové stránky programu

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE
Webové stránky programu

 

Zdroj financí

Evropský fond pro regionální rozvoj - ERDF (European Regional Development Fund)

Foto: Danuše Bartošová