null vysadba_jistebnik_2.etapa

Projekt

Výsadba ovocného sadu u obce Jistebník

  • Celkové způsobilé náklady: 249 182 Kč
  • Příspěvek EU: 249 182 Kč
  • Dotační program: NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu
Výsadba za pomoci obyvatel obce Jistebník.
  • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
  • Období realizace: 2023

​​​​​​​​​​​​Cílem projektu byla výsadba 120 jabloní na ploše 2,1 ha u obce Jistebník (2. etapa výsadby). Sad doplnila také linie lísek obecných. Tyto dřeviny poskytnou vhodné zázemí ptákům a drobným živočichům. Součástí prací bylo i zatravnění okolní plochy. Dříve zemědělsky intenzivně využívaná část území se díky tomu stala pestřejší a pro druhy atraktivnější. Nově založený sad leží na poli a je součástí regionálního biocentra.

Projekt realizoval obecní úřad v Jistebníku a na pomoc při výsadbě přišla asi stovka obyvatel obce. O akci se zajímala také Česká televize, která sem přijela natočit reportáž.

Autoři fotografií:
1. Česká televize Ostrava
2. Česká televize Ostrava
3. archiv obce Jistebník

 

Galerie

Výsadba za pomoci obyvatel obce Jistebník.
Příprava výsadby a ukotvování stromu v zemi.
Ukončení výsadeb.