null vysadba_jistebnik

Projekt

Obnova krajinného prvku – výsadba v k. ú. Jistebník

  • Celkové způsobilé náklady: 106 520 Kč
  • Příspěvek EU: 106 520 Kč
  • Dotační program: NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu
Výsadba v k. ú. Jistebník
  • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
  • Období realizace: 2021

​​​​​Cílem projektu byla obnova zaniklé polní cesty u Knoppova kříže v katastrálním území Jistebník v Moravskoslezském kraji a výsadba aleje.

Vysazena byla pestrá směs krajových odrůd ovocných stromů – 54 jabloní, 20 hrušní, 24 slivoní a 2 dva jeřáby. Nechyběly ani keře pro drobnou zvěř a ptáky polní krajiny – celkem 116 kusů trnek, šípkových růží a lísek obecných. Projekt realizoval obecní úřad v Jistebníku a na pomoc při výsadbě přišla řada dobrovolníků.

V dalším roce byla cesta oseta travní směsí a nyní slouží pěším i cyklistům. Další péči o území zajišťuje obec Jistebník z vlastních finančních zdrojů.

Autor snímku: Radim Jarošek

​​​

Galerie

Výsadba v k. ú. Jistebník