null transfery-obojzivelniku-stredocesky-kraj

Projekt

Zabezpečení tahových cest ve Středočeském kraji

  • Celkové způsobilé náklady: 399 750 Kč
  • Dotační program: PPK B – Zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí
Detail páru ropuch.
  • Program péče o krajinu
  • Období realizace: 2023

​​​​​​​​​​​​Zabezpečení tahových cest obojživelníků, které vedou přes pozemní komunikace, probíhalo na pěti lokalitách ve Středočeském kraji – na Říčansku, Podblanicku a Kutnohorsku. Z analýzy sledování migrace (počátek a konec, intenzita) a ze zkušeností z minulých let se na vybraných místech podél komunikací nainstalovaly vhodné zábrany a odchytové nádoby. Ty se pravidelně kontrolovaly a odchycená zvířata se vypouštěla na rozmnožištích. Sledování intenzity tahu obojživelníků probíhalo i po instalaci odchytových nádob.  

Opatření se realizovala od začátku března do první poloviny května a celkem se podařilo instalovat 1 950 metrů zábran. V odchytových nádobách se objevili ropuchy obecné, skokani hnědí, rosničky zelené, kuňky obecné a jeden zástupce ocasatých obojživelníků – čolek obecný.

​​​​​​​Autor snímků: ČSOP Vlašim

Galerie

Detail páru ropuch.
Instalace zábran pro obojživelníky.