Zabezpečení tahových cest ve Středočeském kraji

 • Celkové způsobilé náklady: 399 750 Kč
 • Dotační program: PPK B – Zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

 • Program péče o krajinu
 • Období realizace: 2023

Více informací
Detail páru ropuch.

Výsadba ovocného sadu u obce Jistebník

 • Celkové způsobilé náklady: 249 182 Kč
 • Příspěvek EU: 249 182 Kč
 • Dotační program: NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
 • Období realizace: 2023

Více informací
Výsadba za pomoci obyvatel obce Jistebník.

Tůň Horní Suchá

 • Celkové způsobilé náklady: 62 250 Kč
 • Příspěvek EU: 62 250 Kč
 • Dotační program: NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
 • Období realizace: 2023

Více informací
Tůň Horní Suchá