null Zabezpečení skalních profilů v prostoru přírodní památky Lom Janičův vrch

Projekt

Zabezpečení vápencových skalních profilů v prostoru přírodní památky Lom Janičův vrch

  • Celkové způsobilé náklady: 200 tis. Kč
  • Dotační program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MŽP
Foto: Klára Čámská
  • Podprogram: Správa nezcizitelného majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
  • Období realizace: 2020–2021
  • Poskytovatel podpory: MŽP

Zatopený vápencový lom u Mikulova na jižní Moravě je oblíbeným přírodním koupalištěm pro místní obyvatele i turisty. Vzhledem k výskytu nebezpečných skalních profilů nad vodní plochou bylo třeba provést preventivní opatření a zajistit bezpečnost návštěvníků. Lom je ve vlastnictví státu a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je zde pověřena vykonávat práva a povinnosti vlastníka. Z tohoto důvodu byl jako nejvhodnější finanční zdroj vybrán Podprogram MaS.

V roce 2020 byl zpracován odborný posudek na zabezpečení vápencových profilů v prostoru PP Lom Janičův vrch včetně vyhodnocení aktuální situace, vytipování nebezpečných zón a návrhu sanačních opatření. 

Samotná realizace opatření proběhla na jaře následujícího roku před započetím turistické sezóny. V rámci akce byla přesunuta lokální vápencová drť a kamenivo ze suťových splazů a vybudovány kamenné bezpečnostní prvky (zídky) v rizikových částech lomu. Dále bylo zřízeno zábradlí z ocelových tyčí a řetězu o délce cca 175 m. Na vodní ploše bylo s pomocí potapěčů umístěno 20 ks bójí, kterými byla vymezena bezpečná zóna pro koupání.

Foto: Klára Čámská

Galerie