null tun-horni-sucha

Projekt

Tůň Horní Suchá

  • Celkové způsobilé náklady: 62 250 Kč
  • Příspěvek EU: 62 250 Kč
  • Dotační program: NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu
Tůň Horní Suchá
  • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
  • Období realizace: 2023

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​V obci Horní Suchá byla z finančních prostředků programu NPO-POPFK v roce 2023 vytvořena nová tůň. Původní požární nádrž už totiž neplnila svou funkci.

Velikost obnovené vodní plochy je 299 m2, tůň má nepravidelný tvar a mírný sklon. Maximální hloubka dosahuje 1,5 m. Takto vytvořená tůň je vhodná pro lesní zvěř, která ji může využívat jako napajedlo. Vyhovuje také obojživelníkům, kteří se zde mohou rozmnožovat. Příznivě ovlivňuje vodní režim lesní krajiny a podporuje mikroklima lesa.

Autor snímků: Jakub Slezák

Galerie

Tůň Horní Suchá
Tůň Horní Suchá