Jedním z našich úkolů v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR je zajišťování praktické péče o přírodu a krajinu.

 

Ministerstvo životního prostředí každým rokem uvolňuje na realizaci opatření v přírodě a krajině řádově stovky milionů korun. Jsou to finanční prostředky z národních zdrojů i z fondů Evropských společenství. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) je administruje a zajišťuje tak chod programů. Zároveň jimi přímo zabezpečuje specifický management pozemků ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ), které jsou v majetku obecných subjektů i v majetku státu s příslušností hospodaření AOPK ČR.

Zároveň je AOPK ČR také sama žadatelem v rámci evropských dotačních programů a realizuje tak velké množství projektů s pozitivním přínosem pro ochranu přírody a krajiny.

Pokud i vy máte nápad, jak ve svém okolí zlepšit podobu přírody a krajiny, pak navštivte naše webové stránky o financích pro přírodu a krajinu, kde najdete informace o širokém spektru dotačním programů, podporujících managementová opatření, včetně kontaktů na jednotlivé zaměstnance regionálních pracovišť, kteří Vám s přípravou záměru rádi poradí.