Specialista/stka pro mezinárodní ochranu přírody (1831)

Oddělení MZCHÚ

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 3. 2024
Další informace: Úvazek 0,8. Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu projektu „ConNaturLIFE Ukraine (Project 101148569)“, a to nejdéle do 28. 2. 2026).
Více informací

Krajinný ekolog / krajinná ekoložka (1709)

Oddělení administrace krajinotvorných programů

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 3. 2024
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu projektu „Národního plánu obnovy – podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“, a to nejdéle do 31. 12. 2026).
Více informací

Dendrolog / dendroložka (233)

Oddělení péče o přírodu a krajinu

RP Správa CHKO Český les
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Plzeň
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 3. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky).
Více informací

Botanik / botanička (1784)

Oddělení druhové ochrany rostlin

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 15. 3. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu LIFE Prospective, a to nejpozději do 31. 12. 2033.
Více informací

Zoolog / zooložka (1763)

Oddělení sledování stavu biodiverzity

RP Správa CHKO České středohoří
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Litoměřice
Lhůta pro podání žádosti do: 22. 3. 2024
Další informace: Úvazek 0,5. Služební poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu LIFE Prospective, a to nejpozději do 31. 12. 2033.
Více informací

Botanik / botanička (1774)

Oddělení péče o přírodu a krajinu

RP Jižní Morava
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Brno
Lhůta pro podání žádosti do: 4. 3. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu LIFE Prospective, a to nejpozději do 31. 12. 2033.
Více informací

Zoolog / zooložka (861a)

Oddělení sledování stavu biodiverzity

RP Správa CHKO České středohoří
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Ústí nad Labem
Lhůta pro podání žádosti do: 22. 3. 2024
Další informace: Úvazek 0,5. Služební poměr na dobu určitou po dobu trvání zkráceného úvazku na hlavním služebním místě, a to nejdéle do 31. 12. 2024.
Více informací

Personalista / personalistka (1796)

Oddělení personální

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 29. 2. 2024
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu Prospective Life, nejpozději do 31. 12. 2033.
Více informací

Botanik / Botanička (1460)

Oddělení sledování stavu biodiverzity

RP Moravskoslezské
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Ostrava
Lhůta pro podání žádosti do: 4. 3. 2024
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a sledování předmětů ochrany chráněných území, a to nejdéle do 31. 12. 2029).
Více informací

Zoolog / zooložka (1034)

Oddělení Správy CHKO Beskydy

RP Moravskoslezské
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Rožnov pod Radhoštěm
Lhůta pro podání žádosti do: 29. 2. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu určitou (po dobu trvání služebního úkolu státního zaměstnance zařazeného na projektu (služební místo 1777), a to nejdéle do 31. 12. 2033).
Více informací

Administrátor/ka veřejných zakázek (1611)

Oddělení právní podpory a veřejných zakázek

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 28. 2. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu Mapování a monitoring III (nejdéle do 31.12.2029).
Více informací