Péče o ZCHD - Dotace

Podprogram je určen na financování opatření zaměřených na podporu některých zvláště chráněných druhů a činností spojených s přípravou nových záchranných programů. Podprogramem podporovaná opatření realizuje AOPK ČR a správy NP prostřednictvím jimi vybraných zhotovitelů

Cíle a oblasti

  • realizace záchranných programů přijatých MŽP pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
  • realizace programů přijatých MŽP péče pro zvláště chráněné druhy
  • příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy stanovených MŽP, včetně sběru a zpracování nezbytných podkladových materiálů
  • realizace a příprava regionálních akčních plánů pro zvláště chráněné druhy

Typ žadatele

  • Rezortní organizace MŽP

Lokalizace

  • Celá ČR

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast RP SCHKO Slavkovský les RP SCHKO České středohoří RP Liberecko RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj RP Východní Čechy RP Olomoucko RP Jižní Morava RP SCHKO Poodří RP SCHKO Český les RP SCHKO Žďárské vrchy RP SCHKO Beskydy RP SCHKO Bílé Karpaty RP Jižní Čechy RP Střední Čechy