Správce / správkyně rozpočtu (1451)

Oddělení ekonomiky projektů OPŽP

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 30. 5. 2024
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu projektu Mapování a monitoring III (50%) a Monitoring invazních druhů (50%), a to nejdéle do 31. 12. 2029).
Více informací

Krajinný ekolog / ekoložka (1586)

Oddělení sledování biotopů a druhů rostlin

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 14. 6. 2024
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu TA ČR Centrum pro krajinu a biodiverzitu, a to nejdéle do 31. 12. 2026).
Více informací

Vedoucí oddělení CHKO (38)

Oddělení CHKO

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 31. 5. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za předpokladu složení úřednické zkoušky).
Více informací

Administrátor/ka veřejných zakázek 1240

Oddělení právní podpory a veřejných zakázek

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 6. 6. 2024
Další informace: Úvazek 0,7. Služební poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu IP LIFE Jedna příroda (nejdéle do 31.12.2025).
Více informací

Pracovník / pracovnice ochrany přírody 1424

Oddělení sledování stavu biodiverzity

RP Správa CHKO Český les
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Plzeň
Lhůta pro podání žádosti do: 7. 6. 2024
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (dle plnění projektu „Mapování a monitoring invazních druhů“, a to do 31. 12. 2025 s možností prodloužení do 31. 12. 2029).
Více informací

Finanční manažer/ka dotací (1409)

Oddělení ekonomické administrace dotací

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 29. 5. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu Projektové schéma, a to nejdéle do 31. 12. 2029).
Více informací

Zoolog / zooložka (861a)

Oddělení sledování stavu biodiverzity

RP Správa CHKO České středohoří
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Ústí nad Labem
Lhůta pro podání žádosti do: 24. 5. 2024
Další informace: Úvazek 0,5. Služební poměr na dobu určitou po dobu trvání zkráceného úvazku na hlavním služebním místě, a to nejdéle do 31. 12. 2024 (s možností prodloužení do 31. 12. 2025).
Více informací