Odebírat RSS

null Vyhlašujeme dvě výzvy NPO POPFK pro správce vodních toků

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Vyhlašujeme dvě výzvy pro správce vodních toků na pasportizace vodních toků a jejich renaturaci z programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

30. 5. 2024

Podporovány jsou projekty na podrobné zmapování vodních toků a jejich navracení do přírodního stavu. Příjem žádostí již začal.

Žádosti vyplněné prostřednictvím Jednotného dotačního portálu podávejte na příslušná regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Pro vytvoření rozpočtu a zákresů využijte webovou aplikaci Portál pro tvorbu rozpočtové přílohy žádosti o dotaci poskytovatele AOPK ČR.

Výzva NPO–POPFK č. 2/2024 je vyhlášena v podprogramu 166 – Komplexní vodohospodářské studie s finanční alokací 54,845 mil. Kč a Výzva č. 3/2024 v podprogramu 167 – Opatření k naplňování komplexních vodohospodářských studií s alokací 8,226 mil. Kč. Maximální možná podpora není stanovena. Veškeré náklady jsou uznatelné od 1. 1. 2024. Obě výzvy jsou průběžné.

Žádosti lze podávat do 30. 7. 2024 a jejich administrace bude probíhat podle data přijetí na podatelny regionálních pracovišť AOPK ČR. Příjem žádostí může být pozastaven i před tímto datem z důvodu vyčerpání finanční alokace výzvy. 

Další informace včetně podrobné příručky pro žadatele najdete na stránkách dotačního portálu Finance pro přírodu a krajinu. V případě dotazů je možné se obrátit na pracovníky příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR.

Přejít na výzvy

Foto: Klára Čámská