Odebírat RSS

null prvni-vyzva-programu-narodni-plan-obnovy-pokracuje

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

První výzva programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2024 stále probíhá

18. 1. 2024

V dotační výzvě určené na podporu údržby a tvorby nových krajinných prvků ve volné krajině stále zbývá více než 55 mil. Kč. Příjem žádostí o dotaci pokračuje až do 29. 3. 2024.

Cílem výzvy je adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu (v rámci podprogramu 165 programu Národní plán obnovy – Podpora přirozených funkcí krajiny). Celková finanční alokace výzvy je 80 mil. korun a maximální možná podpora na jednu žádost je 250 tis. Kč až do 100 % uznatelných nákladů.

Realizovány jsou z ní hlavně různé krajinotvorné prvky volné krajiny, jako jsou tůně, aleje a stromořadí. Finanční podporu lze ale také využít na péči o památné a významné stromy nebo opatření na podporu zvláště chráněných druhů živočichů i rostlin.

Výzva je otevřená širokému okruhu žadatelů, kteří mají čas pro podání žádosti do 29. 3. 2024.

Další informace a podrobné návody najdete na stránce výzvy. V případě dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR.

Autorka snímků: K. Frolíková

První výzva programu Národní plán obnovy, K. Frolíková

První výzva programu Národní plán obnovy, K. Frolíková

První výzva programu Národní plán obnovy, K. Frolíková

První výzva programu Národní plán obnovy, K. Frolíková