Odebírat RSS

null Oznamujeme 2 změnu pro 1 a 2 výzvu OPŽP ZMV

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Oznamujeme změny pro 1. a 2. výzvu OPŽP ZMV

3. 4. 2023

S účinností od 4. 4. 2023 dochází k úpravě některých kritérií a k aktualizaci Příručky AOPK ČR. Specifický 1.6 cíl byl doplněn o nové podaktivity.

Změny pro 1. a 2. výzvy OPŽP ZMV:

1/ Dochází k omezení oprávněných žadatelů. Organizační složky státu (OSS) a státní příspěvkové organizace (SPO) nově nejsou oprávněnými žadateli.
2/ Bylo upraveno kritérium formální kontroly. Kritérium, že žádost splňuje finanční limity výdajů (minimální a maximální) na projekt dané výzvou je nyní  tzv. nenapravitelným kritériem. Pokud žadatel nesplní finanční limity výdajů, nebude vyzván k nápravě a žádost bude automaticky vyřazena z administrace. [1] 

3/ Ve Specifickém cíli 1.6 je možné žádat o finanční podporu u nových podaktivit:

  • 1.6.1.1.1.090_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření), ZMV 08 Lesní ekosystémy
  • 1.6.1.2.1.090_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření), ZMV 08 Lesní ekosystémy
  • 1.6.1.2.1.100_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření) (kraje), ZMV 08 Lesní ekosystémy

4/ Došlo k aktualizaci Příručky AOPK ČR.

Veškeré informace k OPŽP ZMV a samotným výzvám lze najít na webových stránkách dotace.nature.cz.
Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám na adresu: AOPK-Dotazy-OPZP21@nature.cz.
Pro případné konzultace můžete kontaktovat příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.

Poznámka:

[1] Maximální celkové výdaje projektu jsou 200 000 EUR dle kurzu měny v měsíci registrace žádosti i v měsíci podepsání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Minimální částka způsobilých přímých realizačních výdajů pro žádost o dotaci je 250 000 Kč bez DPH, pokud není v textu výzvy stanoveno jinak (např. podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů má minimální limit stanovený na 50 000 Kč bez DPH).
 Příručky AOPK ČR. Specifický 1.6 cíl byl doplněn o nové podaktivity. 

Úvodní foto: Zuzana Růžičková