Odebírat RSS

null Nová výzva 6 aktualizace 7 a 8 výzvy OPŽP ZMV

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Vyhlašujeme navazující výzvu OPŽP – ZMV v projektovém schématu AOPK ČR a informujeme o aktualizaci 7. a 8. výzvy

13. 6. 2024

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlašuje pro Operační program Životní prostředí následující 6. výzvu. Podrobné podmínky jsou uvedeny v detailu výzvy. Dále AOPK ČR informuje o změnách 7. a 8. výzvy.

6. výzva

Příjem žádostí začíná 17. 6. 2024.

  • 6. výzva pro Specifický cíl 1.3 – Opatření 1.3.2: Zpracování studií a plánů (Zpracování územní studie krajiny a plánů ÚSES)
  • pouze pro podaktivity 1.3.2.1.2.095_06 Zpracování územní studie krajiny a 1.3.2.1.3.095_06 Zpracování plánu ÚSES
  • oprávněnými žadateli jsou obce s rozšířenou působností a újezdní úřady
  • 6. výzva bude vyhlášena pouze na necelé 4 měsíce (do 31. října 2024)  
  • Alokace 50 mil. Kč

V textu výzvy jsou uvedeny podrobné podmínky pro podávání žádostí o dotaci.

Přejít na detail výzvy č. 6 

Aktualizace 7. a 8. výzvy

Změny jsou účinné od 17. 6. 2024.

Hlavní změny:

  • Byly doplněny informace o následné péči o trávníky. 
  • Přílohy č. 3 a 4 byly aktualizovány v návaznosti na změnu stavebního zákona. U přílohy č. 3 byly dále upraveny požadavky u příloh Rozdělení investičních a neinvestičních nákladů pro aktivitu 1.3.2. V příloze č. 4 byl doplněn postup v případě neschváleného plánu péče. 
  • V přílohách č. 6 a 7 byla upravena kritéria přijatelnosti u vybraných podaktivit. 

Seznam všech změn je uveden v kapitole A.3 Příručky AOPK ČR, verze 11.1.

Doporučení: Pro aktuálnost vzorů žádostí a povinných příloh doporučujeme žadatelům, aby si všechny tyto dokumenty stáhli znovu. Dokumenty platné do 16. 6. 2024 včetně (také starší verze) najdete na stránce Archiv dokumentů.

Veškeré informace k programu OPŽP ZMV (Příručka pro žadatele včetně příloh, vzorů žádostí, vzorových rozpočtů) a samotným výzvám lze najít na stránce programu.

Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám na adresu: AOPK-Dotazy-OPZP21@nature.cz. Pro případné konzultace můžete kontaktovat příslušné regionální pracoviště AOPK ČR. 

Foto: Lubomár Dajč

Letecký snímek na Honzovský potok s tůněmi.