Kosení a odstranění náletů v národní přírodní památce Jestřebské slatiny

  • Celkové způsobilé náklady: 229 122 Kč
  • Dotační program: PPK A - Péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

  • Program péče o krajinu - státní rozpočet
  • Období realizace: 2020

Více informací
Kosení a odstranění náletů v národní přírodní památce Jestřebské slatiny

Sedmihorský mokřad

  • Celkové způsobilé náklady: 2 846 500,24 Kč
  • Příspěvek EU: 2 846 500,24 Kč (poskytovatel MŽP)
  • Dotační program: Operační program Životní prostředí

  • Období realizace: 19. 8. 2021–30. 11. 2022

 

Více informací
Sedmihorský mokřad