Obnova krajinného prvku – výsadba v k. ú. Jistebník

 • Celkové způsobilé náklady: 106 520 Kč
 • Příspěvek EU: 106 520 Kč
 • Dotační program: NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
 • Období realizace: 2021

Více informací
Obnova krajinného prvku – výsadba v k. ú. Jistebník

Hladovský potok

 • Celkové způsobilé náklady: 2 251 617,10 Kč
 • Příspěvek EU: 2 251 617,10 Kč (poskytovatel podpory MŽP)
 • Dotační program: Operační program Životní prostředí

 • Období realizace: 1. 4. 2020–31. 8. 2021
   

Více informací
Hladovský potok

Odstranění sedimentu z Robečského potoka

 • Celkové způsobilé náklady: 296 208 Kč
 • Dotační program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MŽP

 • Podprogram: Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
 • Období realizace: 2020–2021
 • Poskytovatel podpory: MŽP

Více informací
Odstranění sedimentu z Robečského potoka