Legenda:

zelená = otevřená výzva (probíhá), oranžová = výzva v přípravě, šedá = ukončená výzva

null Výzva PPK C pro rok 2023

Výzva PPK C pro rok 2023

PPK C - Zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy

  • Stav: ukončena
  • Celková alokace: 25 mil. Kč
  • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
  • Typ žadatele:
  • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 3. 3.-3. 4. 2023

V podprogramu PPK C může podat žádost kdokoliv, kdo zajistí v průběhu kalendářního roku naplnění podprogramu na celém území ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.

Formulář žádosti pro podání i formulář pro žádost o platbu je přílohou výzvy.