null Výzva NPO POPFK č 2 pro rok 2023

Výzva NPO–POPFK č. 2 pro rok 2023 – Dílčí rekonstrukce malých vodních nádrží

NPO – POPFK 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

  • Stav: ukončena
  • Celková alokace: 36,3 mil. Kč (z toho 6,3 mil. Kč DPH)
  • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
  • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Společenství vlastníků jednotek, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby
  • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 26. 4. – 30. 11. 2023

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů je ke stažení níže. 

Maximální výše podpory je 2,5 mil. Kč a zároveň 80 % uznatelných nákladů (tj. pro maximální výši podpory je nutné, aby uznatelné náklady byly minimálně ve výši 3,125 mil. Kč). 
Žadatelem ani majitelem MVN nesmí být subjekt, který má jako hlavní či vedlejší ekonomickou činnost sladkovodní akvakulturu. MVN také nesmí být využívány k chovu ryb a drůbeže za komerčním účelem.

Formulář žádosti pro podání je nutné vyplnit v Jednotném dotačním portálu