Odebírat RSS

null V Programu péče o krajinu 2024 uspěly projekty za více než 26 mil korun

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

V Programu péče o krajinu 2024 uspěly projekty za více než 26 mil. korun

14. 5. 2024

Finance pomohly ochraně obojživelníků během jarních tahů. Dotaci získaly také projekty v místech s výskytem zvláště chráněných druhů, kde je potřeba ruční kosení nebo pastva.

Příjem žádostí v  podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) pro rok 2024 probíhal netradičně v listopadu a prosinci minulého roku. To umožnilo plynulé financování akcí, které je třeba dělat brzy na jaře. Všichni žadatelé nyní mají vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace a  po provedení jarních prací mohou žádat o proplacení vynaložených nákladů. 

V podprogramu PPK B bylo podáno 424 žádostí za téměř 30,3 mil. Kč. Po vyhodnocení a schválení regionálními pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR bylo podpořeno celkem 381 žádostí za cca 26 mil. Kč.

Podprogram je určený pro neinvestiční projekty na podporu biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny do výše 250 tisíc Kč na jednu žádost. Kromě opatření na ochranu jarních migrací obojživelníků [1] žadatelé nejčasteji podávají projekty na sečení ručními nástroji (křovinořez, sekačka) či pastvu na lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů. A stejně jako v předchozích letech jsou podpořeny i akce na ošetření památných nebo významných stromů.

Poznámka:
[1] V roce 2023 se z finančních prostředků podprogramu PPK B podařilo zabezpečit tahové cesty pro migraci objživelníků ve Středočeském kraji.

Foto: Jan Kouřil

Pokosená louka na Jablonecku.

Kosení louky na Jablonecku bylo financované z podprogramu PPK B, foto Jan Kouřil.