null Sedmihorský mokřad

Projekt

Sedmihorský mokřad

  • Celkové způsobilé náklady: 2 846 500,24 Kč
  • Příspěvek EU: 2 846 500,24 Kč (poskytovatel MŽP)
  • Dotační program: Operační program Životní prostředí
Foto: Vojtěch Šťastný
  • Období realizace: 19. 8. 2021–30. 11. 2022
  • Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0013791

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Odstranění drenáží pomohlo v Sedmihorském mokřadu zadržet vodu. Hustá síť odvodňovacích kanálů byla zahrazena a jednotlivé odvodňovací trubky se přerušily nebo vykopaly. Podzemní voda v údolí toku Libuňky vystoupala do své přirozené výšky. Mokřad s nově vzniklými tůněmi osídlili obojživelníci a stal se i útočištěm pro ptáky – zahnízdil tu například jeřáb popelavý, slavík modráček nebo chřástal kropenatý.

Foto: Vojtěch Šťastný

Galerie

Foto: Vojtěch Šťastný