Odebírat RSS

null První výzva v programu NPO – POPFK 2022

Program NPO - POPFK

První výzva v programu NPO – POPFK

2. 8. 2022

Vyhlašujeme výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022.

Žádosti bude od tohoto data možné vyplnit prostřednictvím Jednotného dotačního portálu na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf a následně podat na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR. Rozpočet k žádosti se vytváří prostřednictvím webové aplikace na adrese https://rozpocet.nature.cz/.

Výzva se vyhlašuje pro podprogram 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální možná podpora je 250 tis. Kč a to až do 100 % uznatelných nákladů. Žádosti může podávat široký okruh žadatelů (fyzické i právnické osoby, spolky apod.).

Výzva je průběžná, žádosti tedy budou administrovány dle data přijetí na podatelny regionálních pracovišť AOPK ČR. Konečné datum příjmu žádostí je 13. 10. 2022. Příjem žádostí může být také zastaven před tímto datem z důvodu vyčerpání alokace.

V případě dotazů je možné se obrátit na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.

Přejít na výzvu


 

Foto: Klára Čámská