Odebírat RSS

null Oznamujeme změny pro 1 a 2 výzvu OPŽP ZMV

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Oznamujeme změny pro 1. a 2. výzvu OPŽP ZMV

15. 2. 2023

S účinností od 16. 2. 2023 dochází k upřesnění některých částí obou výzev a doplňují se další dokumenty. K dispozici jsou také nové Náklady obvyklých opatření.

Ministerstvo životního prostředí vydalo k 15. 2. 2023 nové Náklady obvyklých opatření pro rok 2023 (NOO 2023). Ty jsou nezbytné pro stanovení jednorázové částky a nepřímých nákladů. 

Současně s účinností od 16. 2. dochází k drobným úpravám v Příručce AOPK ČR, jejích přílohách a vzorech pro žadatele. Vzory se rozšířily o Čestné prohlášení o nakládání se stavebním odpadem a Harmonogram realizace etapy. Doplnění se týká také metodiky pro indikátor RCR37 – Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na ochranu před přírodními katastrofami souvisejícími s klimatem (jinými než povodně a lesní požáry).

Veškeré informace k OPŽP ZMV a samotným výzvám lze najít na webových stránkách dotace.nature.cz.

Pokud máte nějaké dotazy, napište nám na adresu: AOPK-Dotazy-OPZP21@nature.cz
Pro případné konzultace můžete kontaktovat příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.

Ilustrační foto: Zuzana Růžičková