Legenda:

zelená = otevřená výzva (probíhá), oranžová = výzva v přípravě, šedá = ukončená výzva

null OPŽP 52 výzva Protipovodňová opatření

OPŽP 52. výzva – Protipovodňová opatření

OPŽP mimo Projektové schéma AOPK ČR

 • Stav: probíhá
 • Celková alokace: 427 mil. Kč
 • Sběrná místa: jiná instituce než AOPK ČR
 • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Rezortní organizace MŽP, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby, Správy národních parků
 • Lokalita: Specifikováno ve výzvě

Podání žádosti: 27. 9. 2023-30. 9. 2024

Projekty jsou podporována v ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů a podrobností najdete na webových stránkách OPŽP. V případě dotazů se můžete obrátit na dotazy@sfzp.cz.

 • Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
  Opatření 1.3.1 – Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
  Podporovaná aktivita: Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
  Opatření 1.3.3 – Realizace protipovodňových opatření
  Opatření 1.3.4 – Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody, zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod

Poskytovatelem dotace je Fond soudržnosti.

Dokumenty