null OPŽP 31. výzva - Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy

OPŽP 31. výzva - Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy

OPŽP mimo Projektové schéma AOPK ČR

  • Stav: ukončena
  • Celková alokace: 290 mil. Kč
  • Sběrná místa: jiná instituce než AOPK ČR
  • Typ žadatele: Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby - ostatní, Příspěvkové organizace, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby
  • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 31. 10. 2022 - 31. 8. 2023

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů a podrobností najdete na stránce portálu OPŽP.
V případě dotazů se můžete obrátit na dotazy@sfzp.cz.

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Opatření 1.6.2 – Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy

Podporované aktivity:

  • Aktivita 1.6.2.1 Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti 
  • Aktivita 1.6.2.2 Zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnost

Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí.

Dokumenty