null OPŽP 27 výzva Monitoring ekosystémů stanovišť a druhů

OPŽP 27. výzva - Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů

OPŽP mimo Projektové schéma AOPK ČR

  • Stav: ukončena
  • Celková alokace: 600 mil. Kč
  • Sběrná místa: jiná instituce než AOPK ČR
  • Typ žadatele: Rezortní organizace MŽP
  • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 31. 10. 2022–31. 3. 2023

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů a podrobností najdete na webových stránkách OPŽP. V případě dotazů se můžete obrátit na dotazy@sfzp.cz.

  • Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
    Opatření 1.6.1.4 – Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví)

Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí.

Dokumenty