null MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

31. 3. 2022

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

Náklady obvyklých opatření slouží k stanovování výše příspěvků pro vlastníky a nájemce a k posuzování žádostí a projektů v rámci dotačních programů podporujících péči o přírodu a krajinu. Jejich cílem je zajištění efektivního vynakládání finančních prostředků. Aktuálně jsou NOO členěny na jedenáct tematických oblastí: lesní ekosystémy, vodní ekosystémy, zemědělské činnosti, zeleň rostoucí mimo les, podpora druhů, invazní a expanzivní druhy, návštěvnická infrastruktura, geologické fenomény, dokumentace a plány, monitoring a geodetické práce.

Aktualizované NOO MŽP pro rok 2022

Foto: Zuzana Růžičková

Duby u Chotěboře, foto Zuzana Růžičková