Odebírat RSS

null Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

16. 2. 2023

Jejich aktualizaci pro rok 2023 připravila AOPK ČR.

Náklady obvyklých opatření (NOO) slouží k stanovování výše příspěvků pro vlastníky a nájemce a k posuzování žádostí a projektů v rámci dotačních programů podporujících péči o přírodu a krajinu. Jejich cílem je zajištění efektivního vynakládání finančních prostředků. NOO jsou rozděleny na jedenáct tematických oblastí: lesní ekosystémy, vodní ekosystémy, zemědělské činnosti, zeleň rostoucí mimo les, podpora druhů, invazní a expanzivní druhy, návštěvnická infrastruktura, geologické fenomény, dokumentace a plány, monitoring a geodetické práce.

Kromě položek naceněných v NOO lze využít také další, které jsou evidované v číselníku činností AOPK ČR. Ten je veřejně dostupný na odkazu https://cinnosti.nature.cz/.

Aktualizované NOO pro rok 2023

Foto: Pavel Štěrba

Foto: Pavel Štěrba