SZP - Dotace

Společná zemědělská politika (SZP) se zaměřuje na podporu evropských zemědělců, zajišťování potravinové bezpečnosti a probíhající změny klimatu.

Cíle a oblasti

  • opatření v oblasti změny klimatu
  • péče o životní prostředí
  • zachování krajiny a biodiverzity
  • obnovení rovnováhy sil v potravinovém řetězci
  • podpora generační obměny
  • dynamické venkovské oblasti
  • ochrana kvality potravin a zdraví
  • znalosti a inovace
  • zajištění spravedlivého příjmu
  • zvýšení konkurenceschopnosti

Možnost kombinace s dalšími dotacemi poskytovatele AOPK ČR

Nastavení pravidel kombinovatelnosti s dalšími dotacemi se připravuje. Schválená pravidla budou zveřejněna na této stránce. 

Zdroj financí

Evropské fondy EZZF a EZFRV

Webové stránky programu

Více informací se dozvíte na stránkách Ministerstva zemědělství ČR
SZP pro období 2023-2027

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast RP SCHKO Slavkovský les RP SCHKO České středohoří RP Liberecko RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj RP Východní Čechy RP Olomoucko RP Jižní Morava RP SCHKO Poodří RP SCHKO Český les RP SCHKO Žďárské vrchy RP SCHKO Beskydy RP SCHKO Bílé Karpaty RP Jižní Čechy RP Střední Čechy