Legenda:

zelená = otevřená výzva (probíhá), oranžová = výzva v přípravě, šedá = ukončená výzva

null Výzva PPK C pro rok 2022

Výzva PPK C pro rok 2022

PPK C - Zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy

  • Stav: ukončena
  • Celková alokace: 20 mil. Kč
  • Sběrná místa: ústředí AOPK ČR
  • Typ žadatele:
  • Lokalita: Celá ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlásila dne 1. 5. 2022 výzvy v rámci Programu péče o krajinu.

V podprogramu PPK C může podat žádost kdokoliv, kdo zajistí v průběhu kalendářního roku naplnění podprogramu na celém území ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.

Náklady obvyklých opatření MŽP 2022